Creative usuwa możliwość nagrywania

Radek Nimal - Monday, 23 October 2006, 14:02

RIAA znalazła kolejne źródło piractwa – urządzenia umożliwiające nagrywanie z radia. Firma Creative została zmuszona do usunięcia ze swoich odtwarzaczy mp3 możliwość rejestrowania audycji radiowych. Udostępniła już nowe wersje firmwarów, po wgraniu których zniknie ta opcja menu.

Creative_Logo.pngRIAA już na początku bieżącego roku pozwała XM Satellite Radio, które umożliwiało swoim słuchaczom pobierania fragmentów audycji bezpośrednio na ich odtwarzacze przenośne.
Wydaje się, iż wojna rozpętana przez RIAA doprowadza do absurdów. Co będzie następnym krokiem? Aż strach pomyśleć.

Źródło: EnGadget

Tagi:

Komentarze (0)
 1. Maciej_Sz pisze:

  A co z u¿ytkownikami, którym "uda³o" siê kupiæ odtwarzacz z mo¿liwo¶ci± takiej rejestracji? Creative bêdzie za nich p³aci³?

 2. nimal pisze:

  im udostepnil juz nowy firmware 😛

 3. Maciej_Sz pisze:

  No tak, to rozwi±zuje sprawê. Przecie¿ produkty Creative’a kupuj± wy³±cznie anio³ki 😀

 4. demek pisze:

  riaa popada juz w paranoje i absurdy

 5. @ndy pisze:

  Nied³ugo i z komórek wywal± podobn± opcjê… :]

 6. demek pisze:

  zabronia spiewac pod prysznicem chyba, ze zaplacisz tantiemy…

 7. nimal pisze:

  riaa dawno juz popadlo w paranoje:
  pozywanie rodzin zmarlych
  pozywanie piszacych dzwonki do telefonow
  pozywanie robiacych teledyski animowane
  itd itd

 8. demek pisze:

  powinni jeszcze pozywac za to, ze jadac samochodem i majac otwrte okno inni slysza to czego sluchasz, wcale nie musisz tego robic glosno zeby tak bylo 🙂

 9. Tipros pisze:

  s±dzê, ¿e firmware z nagrywaniem bêdzie przedmiotem udostêpniania na wielu ciekawych stronach www …

  a co do samej sytuacji to niebawem nas ubezw³asnowolni± bo najwieksz± bronia jest nasz palec, który naciska na przycisk "rec" !

 10. - Deckard - pisze:

  a z radiomagnetofonów tez zniknie opcja nagrywania na kasete bo przeciez w ka¿dej chwili mogê zgraæ audycje radiowe :szczerb:

 11. bmichna pisze:

  A z wyj¶cia s³uchawkowego nagraæ siê nie da? Wyci±æ wyj¶cie s³uchawkowe w takim przypadku, ba zabroniæ sprzeda¿y kabli minijack. Co wy na to?

 12. qwerty01 pisze:

  I czego k³amiecie (cdrinfo) ? Do mojego N200 nie wyszed³ nowy firmware. Zamiast kopiowaæ z innych serwisów wystarczy samemu sprawdziæ..

 13. nimal pisze:

  najpierw sprawdz o czym piszesz qwerty01, a potem dawaj zarzuty
  http://us.creative.com/products/category.asp?category=213&subcategory=215
  na jaka strone creativa patrzyles? czy riaa dziala w polsce?

  powiaz pewne fakty

 14. somber pisze:

  heh paranoja … moze w takim razie RIAA zaplaci mi za wysluchiwanie chlamu ktory puszcza sasiad mimo ze nie chce sluchac … a moze to ja bede musial zaplacic bo slucham mimo ze nie chce … naprawde czekam z niecierpliwoscia az zaczna sie zzerac od wlasnego ogona jak zabraknie im pomyslow …

 15. marek_haj pisze:

  ech przestance. Niedlugo nawet z radosci piardnac nie bedzie mozna bo to przeciez tworzenie muzyki. Chociaz w tym przypadku jestem autorem przynajmiej .-) Ale bede mogl pozwac przechodniow za naruszanie praw autorskich i odsluchiwanie bez mojej zgody.

 16. qwerty01 pisze:

  @nimal

  A sprawdzi³e¶, ¿e tam nie ma mojego modelu?

 17. nimal pisze:

  a co ma piernik do wiatraka?
  chodzi o to, ze riaa dziala w stanach, wiec nowe firmwary sa na us stronach do modeli sprzedawanych w usa
  skoro twojego tam nie sprzedaja to po kiego maja robic tam firmawere do niego?

 18. Seth pisze:

  Nie no…. ¿eby ¶ci±gaæ od piratów firmware to lekkie przegiêcie.
  Tfuuu…
  Ci w RIAA s± niespe³ni rozumu.

 19. Jarson pisze:

  RIAA naprawdê potrafi zaskoczyæ… Teraz ci, którzy zakupi± nowe odtwarzacze Creativ’a z fabrycznie wgran± now± wersj± firmwaru bêd± musieli zamieniaæ j± na starsze wersje, zamiast czekaæ na wydanie nowych… Swoj± drog± proponujê rozpocz±æ dyskusjê kiedy i za co RIAA pozwie sam± siebie…

 20. demek pisze:

  riaa nie dziala tylko w stanach
  dziala rowniez w .eu ale na innych zasadach

 21. RafeQ pisze:

  "A co z u¿ytkownikami, którym "uda³o" siê kupiæ odtwarzacz z mo¿liwo¶ci± takiej rejestracji? Creative bêdzie za nich p³aci³?"

  Kup kajdanki, skuj siê sam i udaj siê na najbli¿szy komisariat, powiedz ¿e nagrywa³e¶ piosenki z radia i ¿e pope³ni³e¶ przestêpstwo.

  RIAA – nowa wizja ¶wiata sukinsynu!

 22. ed hunter pisze:

  RIAA powinna ca³kowicie zabroniæ produkcji odtwarzaczy mp3 a Fraunhofer Institute i pañstwu niemieckiemu wytoczyæ proces o odszkodowanie. wszystkie mp3 powinny zostaæ zniszczone a przy³apani na posiadaniu powinni dostawaæ do¿ywotni zakaz zbli¿ania siê do czegokolwiek. przy okazji powinni zlikwidowaæ wszystkie stacje radiowe jako ¼ród³o potencjalnego piractwa. wszystkie komputery powinny zostaæ pozbawione mo¿liwo¶ci odtwarzania d¼wiêku i mieæ wbudowan± w biosie funkcjê samozniszczenia razem z procesorem i pamiêciami w przypadku wykrycia dzia³ania na algorytmach mp3. internet powinien byæ dostêpny tylko po identyfikacji danych biometrycznych u¿ytkownika, zgodê na ko¿ystanie wydaje RIAA. powinno siê posiadaæ jeden dysk twardy 6GB, za ka¿dy GB wiêcej op³ata dla RIAA. nagrywarki CD/DVD powinno siê wszystkie zniszczyæ – z³apany na posiadaniu powinien mieæ wypalane laserem piêtno na czole. p³yty audio powinny siê odtwarzaæ dopiero po po³±czeniu odtwarzacza z serwererem RIAA. nielegalne powinno byæ nagrywanie, przechowywanie, po¿yczanie etc. wszelkich no¶ników magnetycznych (przecie¿ na 3 dyskietkach mo¿na zmie¶ciæ 1 mp3)

  oj ju¿ siê zmêczy³em 😛

 23. michael_z pisze:

  RIAA jest po prostu chciwa …..
  Niby walcz± o swoje, ale dlaczego maj± z tego powodu cierpieæ uczciwi u¿ytkownicy, w koñcu p³acimy za to, ¿eby ten odtwarzacz mia³ takie, a nie inne mo¿liwo¶ci.
  I najlepiej niech nam zrobi± uszy na pieni±dze – jak bêdziemy chcieli czegokolwiek pos³uchaæ, to bêdziemy musieli wrzuciæ banknot (tantiemy) i dopiero bêdzie mo¿na s³uchaæ ….. :-/

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie netykiety przy dodawaniu komentarzy. Redakcja CDRinfo.pl nie odpowiada za treść komentarzy, które publikują użytkownicy. Aby zmienic swoj avatar zarejestruj sie w serwisie www.gravatar.com.