close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

 

Wyszukiwarka plików

Wpisz słowo kluczowe:


Działy software

--=[ TOP 20 ]=--

Dział DOWNLOAD

Download » vcd-playery » SubEdit-Player » historia

Zapoznaj się z historią programu i ostatnimi zmianami:
 
Wersja 4072 z 2008/12/17
Zmiany:
 • Dodana mo?liwo?? pobrania i instalacji odpowiednich kodekw dla plikw: RMVB, MOV oraz MKV.
 • Dodany do wersji z kodekami filtr Matroska Splitter do odtwarzania plikw MKV.
 • Aktualizacja ffdshow do wersji z 2008-11-29.
 • Poprawiona zmiana strumienia audio w automatycznie otwieranym nast?pnym odcinku filmu.
 • Poprawiony b??d. Przy w??czonym okienku "zawsze na wierzchu" pojawia? si? problem z widoczno?ci? niektrych okienek dialogowych.
 • Kilka drobnych poprawek.
Wersja 4066 z 2007/12/27
Zmiany:
 • Dodana opcja zmiany szybko?ci odtwarzania filmu (20% - 200%). Zmiany mo?na dokonywa? za pomoc? suwaka w trybie pe?noekranowym b?d? te? skrtami klawiszowymi (opis pod F2)
 • Poprawiono widoczno?? okienek dialogowych przy w??czonej opcji "Zawsze na wierzchu".
 • Poprawione zachowanie formatowania przy wyrwnywaniu napisw do gry.
 • Dodana mo?liwo?? przechowywania ustawie? programu w zewn?trznym pliku SUBEDIT.INI co pozwoli na wi?ksz? przeno?no?? ustawie? programu. Dotychczas ustawienia przechowywane by?y tylko w rejestrze.
Wersja build 4060 z 2007/04/28
Zmiany:
 • Poprawki wizualne. Wymuszone czarne t?o dla obszaru poza obrazem filmu dla paska post?pu i dla napisw informacyjnych.
 • Poprawione ustawienia kodekw w wersji instalacyjnej zwi?zane z formatem MPEG i WMV.
 • Kolejna prba usuni?cia b??du HRCHECK.
 • Usuni?to skrt klawiszowy Del s?u??cy do kasowania filmw.
 • Pozosta? skrt Ctrl+Del.
 • Poprawiona wsp?praca z Kerio WinRoute Firewall V6.
 • Dodana obs?uga lektora Expressivo. Unispiker obs?ugiwany jest w dalszym ciagu - rodzaj u?ytego lektora rozpoznawany jest automatycznie.
 • Poprawiono funkcj? "Popraw napisy"->"Popraw pozycj? znakw interpunkcyjnych". Teraz kody steruj?ce micro DVD Player'a s? ignorowane (np. "{y:i}") i znaki w nich wyst?puj?ce s? nietkni?te.
 • Teraz funkcja "Podziel d?ugie wiersze" przy tworzeniu nowych linii zachowuje formatowanie (uwzgl?dnia znak "/" oraz kody steruj?ce mDVD).
 • Do edytora dodano opcj? podzia?u wiersza z zachowaniem formatowania. Wystarczy wpisa? dwa razy znak "|".
 • Przy usuwaniu znaku "|" w edytorze usuwane s? rwnie? zb?dne kody steruj?ce (mDVD oraz /) je?eli formatowanie ??czonych linii jest jednakowe.
 • Drobne poprawki przy eksporcie do formatu SAMI (pliki *.smi). Teraz pliki wyeksportowane z SubEdit'a dzia?aj? na Pocket PC w programie TCPMP (do pobrania w dziale "Kodeki / Programy").
 • Poprawiono kilka drobnych b??dw z paskiem post?pu.
 • Kilka poprawek ikony w tray'u.
Wersja build 4040 z 2005/01/02
Zmiany:
 • Dodana opcja "Plik" -> "Pobierz napisy z internetu" (Ctrl+B).
Wersja build 4036 z 2004/12/25
Zmiany:
 • Dodana opcja "Wstrzymaj film, gdy wy?wietlane okno dialogowe". Domy?lnie opcja jest w??czona.
 • Poprawiony b??d. Czasami, po przerzuceniu filmu na telewizor po prawej stronie by?y wy?wietlane poziome pasy.
 • Dodano menu kontekstowe do wyboru strumienia audio dla ikonki g?o?no?ci w trybie pe?noekranowym.
 • Do panela suwakw zosta?y dodane dwa przyciski: "usu? transformacje" oraz "zapisz ustawienia filmu jako domy?lne".
 • Dodana mo?liwo?? zmiany kolejno?ci utworw na playli?cie metod? "drag and drop".
 • Dodana opcja pozwalaj?ca okre?li? ?cie?k? do programu GSpot. Je?eli ?cie?ka jest podana to po nieudanej prbie otwarcia pliku wideo program zapyta, czy wy?wietli? informacje z programu GSpot.
Wersja build 4030 z 2004/11/19
Zmiany:
 • Zmiana. Dla filmw, w ktrych program nie potrafi odczyta? wsp?czynnika FPS (ilo?? klatek na sekunde), jego warto?? ustawiana jest na 25.0. Wcze?niej by?a to warto?? ok. 1.0, sprawia?o to, ?e napisy bardzo szybko znika?y.
 • Poprawiony b??d. Czasami nie dzia?a? skrt klawiszowy Ctrl+L.
 • Dodany skrt klawiszowy do minimalizacji programu (Ctrl+\).
 • Dodana opcja "Wstrzymaj film, gdy okno aplikacji jest zmininmalizowane".
 • Dodana opcja "Ustaw proporcje obrazu na 4:3 dla filmw SVCD".
 • Dodana funkcja "zapisz klatk? filmu jako BMP" (menu "Plik").
 • Poprawione t?o napisw. Wcze?niej, gdy napis wystawa? poza obszar filmu, t?o napisw nie by?o ca?kowicie czarne.
 • Poprawione t?o paska post?pu. Sytuacja jak wy?ej.
 • Dodana opcja do konwersji standardu polskich znakw. Menu "Napisy" -> "Zmie? standard polskich znakw...".
 • Dodany zapis klatki filmu do formatu JPEG.
Wersja build 4020 z 2004/11/02
Zmiany:
 • Dodana mo?liwo?? okre?lenia czasu wy?wietlania OSD.
 • Poprawiony b??d, powoduj?cy wy?wietlanie przezroczystego menu.
 • Dodany lektor napisw. Wsp?pracuje z programem UniSpiker firmy IVO (UniSpiker obs?uguje syntezator RealSpeak). (Skrt klawiszowy F4).
 • Dodana opcja ustawie? "Nie w??czaj wy?wietlania napisw, gdy w??czony jest lektor napisw".
 • Poprawiony b??d w funkcji "Plik"->"Do??cz plik napisw".
Wersja 4011 z 2004/10/25
Zmiany:
 • Zmiana. OSD jest teraz wy?wietlane zarwno w trybie pe?noekranowym jak i w okienkowym (mo?na wy??czy?).
 • Dodany pasek post?pu filmu w trybie okienkowym. Wielko?? paska zmienia si? zale?nie od wielko?ci okienka filmu.
 • Sposb wy?wietlania paska zmienia si? niezale?nie dla trybw pe?noekranowego i okienkowego (Klawisz T).
 • Kilka drobnych poprawek :)