close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

REGULAMIN

REGULAMIN CDRInfo i POLITYKA PRYWATNOŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis CDRinfo.pl jest serwisem prywatnym, a forum.cdrinfo.pl jest ogólnodostępnym forum publicznym. 2. Każdy Użytkownik serwisu CDRInfo.pl i forum.cdrinfo.pl zwanych dalej CDRInfo jest zobowiązany do przestrzegania postanowień i zapisów zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania CDRInfo, w tym ogólne zasady realizacji przez CDRInfo usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331.


REJESTRACJA I UŻYTKOWNICY

1. Status Użytkownika CDRInfo uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna, która oświadcza, że zapoznała się w całości z tekstem niniejszego Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z CDRInfo. Korzystanie z CDRInfo jest dobrowolne.
3. Rejestracja w CDRInfo umożliwia korzystanie z usług oferowanych w ramach CDRInfo, dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status zarejestrowanych Użytkowników.
4. W celu dokonania rejestracji wymagane jest wypełnienie przez zainteresowanego Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez CDRInfo dostępnego pod adresem http://cdrinfo.pl/register.php.
5. Aby skutecznie zakończyć proces rejestracji Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin CDRInfo oraz Politykę Prywatności.
6. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników przetwarzane są tylko w ramach działania serwisu CDRInfo. Użytkownik akceptując Regulamin CDRInfo wyraża zgodę na przesyłanie Newsletterów zawierających informacje związane z tematyką CDRInfo. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub w celu ich usunięcia (wymagany jest kontakt z administratorem CDRInfo określony w punkcie 7).
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub zaprzestanie korzystania z usług CDRInfo realizowane poprzez poprzez wyrejestrowanie się z CDRInfo. Wyrejestrowanie się z CDRInfo następuje poprzez przesłanie Prywatnej Wiadomoœci do administratora CDRInfo (nick bartez) poprzez forum CDRInfo (w celu weryfikacji Użytkownika występującego z żądaniem usunięcia konta). Proces ten jest nieodwracalny, a wszystkie aktywności Użytkownika zostają zanonimizowane.
8. Fakt dezaktywacji konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez CDRInfo na adres e-mail podany podczas rejestracji. CDRInfo nie odpowiada za nie dostarczone wiadomości e-mail z informacją o dezaktywacji konta z przyczyn niezależnych od CDRInfo.
9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na zbieranie i danych przez CDRInfo w celach realizacji procesu rejestracji w CDRInfo oraz na potrzeby działań serwisu (konkursy, ankiety organizowane wśród i dla Użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).


KORZYSTANIE Z CDRInfo ORAZ PRAWA AUTORSKIE

1. Korzystając z CDRInfo należy przestrzegać zasad netykiety. Na stronach CDRInfo nie będą tolerowane wypowiedzi, których forma lub treść może sugerować niedostosowanie wiekowo-emocjonalne w jakimkolwiek stadium. Korzystanie z dobrodziejstw Internetu ma być przyjemnością, a nie smutną koniecznością czytania pokazów zdolności lingwistycznych co niektórych Użytkowników. Dotyczy to w szczególności używania wulgaryzmów i słów obraźliwych (w tym agresywnego stosunku do innych Użytkowników).
2. Użytkownik korzystając z CDRInfo zobowiązany jest przestrzegać zasad pisowni języka polskiego. Dotyczy to przede wszystkim ortografii, właściwego używania wielkich liter (w szczególności nie należy ich używać wewnątrz wyrazów, które nie są nazwami własnymi) oraz interpunkcji (w szczególności chodzi o używanie kropek). Zgodnie z normami panującymi w Internecie nie ma obowiązku używania polskich liter (tzn. litery polskie zastępuje się łacińskimi: prawidłowo - "z" zamiast "ż", nieprawidłowo - "rz" zamiast "ż").
3. Użytkownik Korzystając z CDRInfo jest zobowiązany BEZWZGLĘDNIE przestrzegać prawa polskiego a w szczególności ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest: umieszczanie cracków, numerów seryjnych - seriali, nielegalnych programów i linków do wyżej wymienionych; niedopuszczalne są również dyskusje i prośby o tego typu informacje), umieszczanie linków do stron pornograficznych, dyskusji o zakazanych używkach i dyskryminacji rasowej, wyznaniowej oraz narodowościowej. Zakazne jest umieszczanie Publikacji i informacji objętych prawem autorskim osób trzecich. „Publikacje i informacje obejmują materiały tekstowe, muzykę, skrypty, grafikę, zdjęcia, dźwięk, nagrania wideo, materiały audiowizualne, elementy interaktywne i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać, do których może uzyskać dostęp lub które może zamieścić w CDRInfo.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że CDRInfo nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za naruszenie obowiązków Użytkownika wynikających z warunków Regulaminu ani za następstwa (w tym straty i szkody poniesione przez CDRInfo) takiego naruszenia.
5. Użytkownik zobowiązuje się, że publikowane przez niego informacje nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału.
6. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać, ani nie przesyłać danych, których posiadanie jest dla Użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem lub których wykorzystywanie lub posiadanie przez CDRInfo jest nielegalne.
7. Użytkownik może zamieszczać hyperlinki i odnośniki do innych witryn nie należących do CDRInfo pod warunkiem, że kierują do treści związanych z tematem dyskusji w jakiej są umieszczane. CDRInfo nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądźŸ praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
8. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika hyperlinka lub innej formy odnośników do innych witryn, Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za treści wyświetlane za ich pomocą, a CDRInfo jest zwolniony jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z tego faktu.
9. Zakazane jest publikowanie hyperlinków w celach reklamowych. Posty zawierające takie odnośniki mogą być modyfikowane lub skasowane bez ostrzeżenia a konto Użytkownika może zostać usunięte.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne publikacje i informacje oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania na stronach CDRInfo. CDRInfo nie firmuje żadnych publikacji ani informacji oraz jakichkolwiek wyrażonych tam opinii, rekomendacji lub porad, jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej ze skutkami umieszczonych przez Użytkowników publikacji oraz informacji.
11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (oraz że CDRInfo nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich) za publikacje i informacje umieszczane przez Użytkownika, przekazywane przez niego lub zamieszczane na stronach CDRInfo a także za następstwa takich działań Użytkownika.
12. Użytkownik jest zobowiązany do:
a. nie podszywania się pod innych Użytkowników, korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania własnych kont innym osobom;
b. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
c. niewykorzystywania CDRInfo w celu publikacji reklam oraz rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
d. wykorzystywania CDRInfo w celu pozycjonowania innych stron www bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z administracją CDRinfo;
13. Administracja CDRInfo ma prawo - bez ostrzeżenia - podjąć działania w postaci zablokowania dostępu do możliwości publikowania treści przez Użytkownika na określony lub nieokreślony okres czasu oraz dezaktywacji konta Użytkownika, który nie dostosowuje się do zasad określonych niniejszym regulaminem, umieszcza na stronach CDRInfo materiały niezgodne zobowiązującymi przepisami prawa lub publikuje jakichkolwiek inne materiały o charakterze bezprawnym.
14. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania CDRInfo lub sposobu korzystania z niego Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: redakcja@cdrinfo.pl.
15. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów należących do CDRInfo bez wcześniejszej pisemnej zgody. W szczególności zabronione jest powielanie materiałów i umieszczanie ich na innych stronach internetowych, czasopismach i innych publikacjach komercyjnych lub niekomercyjnych.
16. Wraz z zamieszczeniem opracowanego i opublikowanego na stronach CDRInfo przez Użytkownika materiału Użytkownik udziela CDRInfo bezpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach CDRInfo. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych.
17. Użytkownik zgadza się i akceptuje dodatkowe zapisy dotyczące korzystania z forum.cdrinfo.pl, które są umieszczone pod adresem http://forum.cdrinfo.pl/register.php


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. CDRInfo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały publikowane przez Użytkowników na stronach CDRInfo.
2. CDRInfo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje oraz skutki działań podjętych przez Użytkowników na podstawie informacji publikowanych na stronach CDRInfo.
3. CDRInfo zastrzega sobie możliwość wystąpienia okresowych przerw technicznych ograniczających dostęp do CDRInfo. Przerwy techniczne mają na celu zwiększenia niezawodności i ulepszania działania CDRInfo.


ZNAKI TOWAROWE, ZASTRZEŻONE, HANDLOWE, IDENTYFIKATORY

1. Wszelkie zastrzeżone nazwy i logotypy firm i przedmiotów oraz usług pojawiające się w materiałach udostępnianych przez CDRInfo zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Ochrona prywatności, w tym ochrona danych osobowych Użytkowników jest traktowana priorytetowo a CDRInfo dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. CDRInfo stosuje wszelkie œśrodki ostrożności w celu chronienia danych Użytkowników przed ujawnieniem, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób niepowołanych.
2. Wszelkie dane Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o œświadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
3. Dane Użytkowników nie są przez CDRInfo użyczane ani sprzedawane stronom trzecim.
4. CDRInfo korzysta z tzw. cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarek. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies znajdują się w polityce cookies dostępnej pod adresem: http://www.cdrinfo.pl/cookies.php.
5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie CDRInfo. Strony serwisu CDRInfo mogą zawierać odnośniki do innych stron www. CDRInfo nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na stronach www, które  będzie odwiedzał wykorzystując hiperlinki zamieszczone na stronie CDRInfo.
6. CDRInfo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany będą publikowane na stronach CDRInfo pod adresem http://cdrinfo.pl/regulamin.php.
DANE OSOBOWE

1. od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu tego typu danych, określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.
2. W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania Danych osobowych użytkowników serwisu CDRinfo oraz o przysługujących Użytkownikom serwisu CDRInfo prawach.
3. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o prywatność i Dane osobowe Użytkowników. Zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie Użytkownik może wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej informacji o ochronie "danych osobowych”.
4. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Zawadzki.
5. Twoje dane osobowe są zbierane w momencie rejestracji w serwisie CDRinfo oraz gdy Użytkownik korzysta z serwisu CDRinfo. Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które Użytkownik wykorzystuje do przeglądania stron serwisu CDRinfo.
6. Gromadzone dane osobowe to pseudonim (nazwa Użytkownika) oraz adres e-mail oraz ewentualnie (podawane nieobowiązkowo) data urodzenia i miejsce pochodzenia.
7. Dane osobowe przetwarzane są tylko po to, aby umożliwić poprawne korzystanie z serwisu CDRinfo oraz aby uzyskać możliwość przesyłania powiadomień z forum.
8. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane osobom ani podmiotom trzecim za wyjątkiem organów władzy i innych instytucji w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania) tylko i wyłącznie na ich pisemny wniosek.
9. Serwis CDRinfo zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone lub też do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
10. Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
11. Ponadto, Użytkownik ma prawo do:
a. usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); masz prawo żądania - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem - do niezwłocznego żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, a serwis CDRinfo ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
b. ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych
12. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pod adres email podany powyżej.
13. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.