close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

 

Wyszukiwarka FAQ

Wyszukiwarka FAQ

Wpisz słowo kluczowe:Dyski twarde

Najszybsze dyski

FAQ - pytania i odpowiedziJakim programem wypaliæ plik z rozszerzeniem bin,cue,nrg,ccd,img,etc...
Jak nagraæ plik ISO ?
Jak nagraæ obraz p³yty?
Jak nagraæ plik bin?
Jak nagraæ plik nrg?
Jak nagraæ plik ccd?
Jak nagraæ plik cdi?
Jak nagraæ plik img?
Jak nagraæ plik mdf/mds?Oto liczne pytania kierowane do nas. Mamy nadziejê, ¿e poni¿sze zestawienie rozwieje wszelkie w±tpliwo¶ci. Wiêkszo¶æ formatów obrazów p³yt wymienionych poni¿ej obs³ugiwana jest przez darmowy i jeden z najlepszych programów do nagrywania p³yt ImgBurn. Jak nagraæ obraz ISO na p³ytê za pomoc± ImgBurn? Zapraszamy do dzia³u Nagrywanie od A do Z: Nagrywanie obrazów ISO na p³ytê za pomoc± ImgBurn.

Poni¿ej prezentujemy listê rozszerzeñ/rodzajów obrazów p³yt oraz programy, które je tworz± i za pomoc± których mo¿na je równie¿ nagraæ na p³ytê:

ASHDISC

Pliki z rozszerzeniem .ashdisc s± tworzone przez program Ashampoo i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

BIN/CUE

Pliki z rozszerzeniem .cue/.bin (CUE/BIN) s± (najczê¶ciej) tworzone przez program CDRWin i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê. Dodatkowo mo¿na skorzystaæ z pakietu Blind Suite lub FireBurner.Inn± metod± jest u¿ycie emulatora p³yt CD (np. Daemon Tools), przy pomocy którego nale¿y zamontowaæ obraz p³yty (pliki .cue/.bin) jako wirtualny napêd CD. Nastêpnie mo¿na u¿yæ dowolnego programu do nagrywania p³yt i po porstu przekopiowaæ "w locie" (on-the-fly) zawarto¶æ emulowanej p³yty CD na p³ytê CD/DVD.

BW/BWI/BWT

Pliki z rozszerzeniem .bw, .bwi, i .bwt s± tworzone przez program BlindWrite i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

B5T/B5i

Pliki z rozszerzeniem .b5t i .b5i s± tworzone przez program BlindWrite 5.xx i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

B6T/B6i

Pliki z rozszerzeniem .b6t i .b6i s± tworzone przez program BlindWrite 6.xx i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

C2D

Pliki z rozszerzeniem .c2d s± tworzone przez programy firmy Roxio (np. Easy Media Center oraz WinOnCD) i przy ich pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

CCD/IMG

Pliki z rozszerzeniem .ccd/.img s± tworzone przez program CloneCD i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

CDI

Pliki z rozszerzeniem .cdi s± tworzone przez program DiscJuggler i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD. Równie¿ program InterVideo tworzy obrazy p³yt w z rozszerzeniem .cdi.

CIF

Pliki z rozszerzeniem .cif s± tworzone przez program Easy CD Creator i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

CMI

Pliki z rozszerzeniem .cmi/.dvm/.rmg/.vmg s± tworzone przez program Ha! DVD Burn oraz C/DVD Mate.

CPM

Pliki z rozszerzeniem .cmi s± tworzone przez program CD Mate i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

DAA

Pliki z rozszerzeniem .daa s± tworzone przez program PowerISO i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD. Format DAA (Direct-Access-Archive) umo¿liwia kompresjê obrazu, zabezpieczenie has³em, ³±czenie paru obrazów w jedno archiwum.

DMG

Pliki z rozszerzeniem .dmg s± obrazami p³yt Macintosh Apple i ich zawarto¶æ mo¿na odczytaæ zapomoc± programu Ultra ISO

DVD/000

Pliki z rozszerzeniem .dvd/.000 s± tworzone przez program CloneCD 5 i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê DVD.

FCD

Pliki z rozszerzeniem *.fcd s± tworzone przez emulator napêdów CD-ROM VirtualCD. Aby wypaliæ taki obraz p³yty bez instalacji emulatora nale¿y u¿yc programu WinISO, za pomoc± którego przekonwertujemy obraz *.fcd do do formatu *.iso (lub innego). Nastêpnie tak skonwertowany plik mo¿na wypaliæ przy pomocy wiêkszo¶ci dostêpnego oprogramowania s³u¿acego do nagrywania p³yt.

GCD

Pliki z rozszerzeniem .gcd s± tworzone przez program Prassi CD Rep Plus i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

GI

Pliki z rozszerzeniem .gi s± tworzone przez program Sonic RecordNow Max i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD. Ten sam format u¿ywany jest przez niektóre z programów firmy Roxio.

HFS

Pliki z rozszerzeniem .hfs s± obrazami p³yt Macintosh Apple i ich zawarto¶æ mo¿na odczytaæ zapomoc± programu Ultra ISO

IMA/IMG

Pliki z rozszerzeniem ima/img s± najczê¶ciej obrazami dyskietek FDD, które mog± byæ tworzone przez programy typu WinImage i inne

IMG/CCD

Pliki z rozszerzeniem .img/.ccd (CCD/IMG) s± tworzone przez program CloneCD i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD

ISO

Pliki z rozszerzeniem .iso mo¿na nagraæ na p³ytê CD/DVD przy u¿yciu praktycznie ka¿dego programu. Poni¿ej przedstawiamy jak to zrobiæ za pomoc± programów Nero, DiscJuggler oraz Daemon Tools.

IXA/IXB

Pliki z rozszerzeniem .ixa/.ixb s± tworzone przez program Ulead Video Studio.

ISZ

Pliki z rozszerzeniem .isz s± to skompresowane pliki ISO mo¿ma je rozpakowaæ lub utworzyæ za pomoc± programu Ultra ISOlogach na dyskach twardych

LCD

Pliki z rozszerzeniem .lcd s± tworzone przez program CDSpace.

MDF/MDS

Pliki z rozszerzeniem .mdf/.mds s± tworzone przez emulator Fantom DVD oraz Alcohol 120%.

MINIISO

format .miniiso zosta³ utworzony przez autorów DVDFab i za pomoc± emulatora DVDFab Virtual Drive mo¿e byæ zamontowany. Miniiso to nowy format polegaj±cy na tworzeniu obrazu ISO zawieraj±cego tylko nag³ówek p³yty, a pliki znajduj±ce siê normalnie w obrazie p³yty znajduj± siê na dysku twardym. Umo¿liwia to m.in. odtwarzanie struktury filmu Blu-ray np. przez PowerDVD (który nie wspiera odtwarzania video ze struktury na dysku twardym).

NCD

Pliki z rozszerzeniem .ncd s± tworzone przez program NTI CD Maker i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

NRG

Pliki z rozszerzeniem .nrg s± tworzone przez program Nero Burning ROM i przy jego pomocy mo¿na je nagraæ na p³ytê CD/DVD.

NSI

Pliki z rozszerzeniem .nsi s± tworzone przez programy firmy Newsoft.

P01/MD1/XA

Pliki z rozszerzeniem .P01/MD1/XA s± tworzone przez program Gear.

PDI

Pliki z rozszerzeniem .pdi s± tworzone przez program Instant Copy oraz Pinnacle Instant Image.

PXI

Pliki z rozszerzeniem .pxi s± tworzone przez program PlexTools.

RIF/RDF

Pliki z rozszerzeniem .rif/.rdf s± tworzone przez program CyberLink PowerDirector.

TAO/DAO

Pliki z rozszerzeniem .TAO/DAO s± tworzone przez program Duplicator .

TIMG

Pliki z rozszerzeniem .timg s± obrazami p³yt Macintosh Apple i ich zawarto¶æ mo¿na odczytaæ zapomoc± programu Ultra ISO

VC4/000

Pliki z rozszerzeniem .VC4/000 s± tworzone przez program Virtual CD.

VaporCD

Pliki tego typu s± tworzone przez program Noum Vapor CDROM.

VCD

Pliki z rozszerzeniem .vcd s± tworzone przez program Farstone Virtual Drive.

VDI

Pliki z rozszerzeniem .VDI s± tworzone przez program Virtuo CD Manager.


Jak nagraæ obraz p³yty ISO?

Zobacz jak nagraæ obrazy p³yt za pomoc± popularnego oprogramowania.Zobacz więcej pytań i odpowiedzi