close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

 

Wyszukiwarka plików

Wpisz słowo kluczowe:


Działy software

--=[ TOP 20 ]=--

Pobieralnia plikow - Software download


Aktualnie przebywasz w dziale:

dyski-twarde-(hdd)-diagnostyka


Download » dyski-twarde-(hdd)-diagnostyka
Acronis Drive Monitor to darmowe oprogramowanie przeznaczone do monitorowania parametrw pracy dyskw twardych w oparciu o technologi? S.M.A.R.T..... zobacz cały opis


Active SMART jest programem monitoruj?cym prac? i stan dyskw twardych. Program wykorzystuje technologi? S.M.A.R.T., umo?liwiaj?c wykrycie nieprawid?owo?ci pracy dysku co pozwala na unikni?cie utraty danych. W momencie wykrycia nieprawid?owo?ci program umo?liwia ustawienie r?nego rodzaju al.... zobacz cały opis


Active@ Hard Disk Monitor to darmowe narz?dzie s?u??ce do monitorowania stanu po??czonych do komputera dyskw twardych. Active@ Hard Disk Monitor wykorzystuje informacje z monitoringu S.M.A.R.T., wy?wietla aktualn? temperatur? dyskw twardych oraz umo?liwia na przeskanowanie powierzchni talerzy.... zobacz cały opis


ADRC Hard Disk Checker to darmowy program przeznaczony do sprawdzania stanu dyskw twardych. Program skanuje dysk twardy lub partycj? na obecno?? bad sektorw. Program nale?y uruchamia? z prawami administratora..... zobacz cały opis


Ashampoo HDD Control to oprogramowanie s?u??ce do przeprowadzenia diagnostyki dyskw twardych i partycji na obecno?? b??dw. Ashampoo HDD Control: wy?wietla informacje z modu?u S.M.A.R.T umo?liwia przeskanowanie dyskw twardych na obecno?? bad sektorw umo?liwia defragmentacj? dyskw pozw.... zobacz cały opis


CheckDiskGUI - nak?adka graficzna na systemowy CheckDisk..... zobacz cały opis


CheckDisk ma?y i darmowy program s?u??cy do sprawdzenia systemu plikw na obecno?? b??dw. Umo?liwia rwnie? na sprawdzenie dysku twardego na obecno?? bad sektorw..... zobacz cały opis


CheckDrive to darmowy program przeznaczony do sprawdzania kondycji dyskw twardych/SSD. CheckDrive pozwala na odczyt parametrw S.M.A.R.T. oraz ich bie??cy monitoring z mo?liwo?ci? powiadomienia u?ytkownika w przypadku wykrycia pogorszenia ktrego? z atrybutw S.M.A.R.T. Dodatkowo CheckDr.... zobacz cały opis


CrystalDiskInfo jest darmow? aplikacj? wy?wietlaj?c? szczeg?owe informacje o dyskach twardych zainstalowanych w systemie, wykorzystuj?c do tego technologie S.M.A.R.T. CrystalDiskInfo wy?wietla m.in: ilo?? godzin przepracowanych przez dysk twardy ilo?? cykli w??cze? i wy??cze? dysku ob.... zobacz cały opis


DHE Drive Info to program wy?wietlaj?cy szczeg?owe informacje na temat dyskw twardych. Za pomoc? DHE Drive Info mo?na sprawdzi? typ, rozmiar, ilo?c partycji, dane S.M.A.R.T., temperatur? oraz inne parametry podpi?tych do komputera dyskw twardych. DHE Drive Info dzia?a rwnie? z dyskami .... zobacz cały opis


Disk Scanner (Macrorit) to darmowa aplikacja przeznaczona do sprawdzania dyskw na obecno?? bad sektorw. Disk Scanner umo?liwia przeskanowanie powierzchni talerzy dyskw twardych, zawarto?ci kart pami?ci, dyskw SSD i innych no?nikw pami?ci na obecno?? uszkodzonych sektorw. .... zobacz cały opis


 • DiskFresh 1.0

  Status: Freeware | waga: 1.08 MB | licznik: 409 | Strona domowa
  ostatnia edycja:: 2013-06-13 13:03:20
DiskFresh to aplikacja przeznaczona - wg jej autorw - do "od?wie?ania" dyskw twardych. DiskFresh dzia?a na zasadzie odczytu (i zapisu) danych ze wszystkich sektorw danego dysku twardego lub wskazanej partycji dysku. DiskFresh wykrywa rwnie? badsektory i ostrzega o tym fakcie u?yt.... zobacz cały opis


 • DiskSavvy 5.3.12

  Status: Freeware | waga: 4.71 MB | licznik: 638 | Strona domowa
  ostatnia edycja:: 2013-06-06 19:58:05
DiskSavvy to darmowy program przeznaczony do analizy zaj?to?ci dyskw twardych. DiskSavvy wy?wietla szczeg?owe informacje w??cznie z generowaniem wykresw, co pozwala na ?atwo analiz? jakiego rodzaju pliki okupuj? nasz? przestrze? dyskow?..... zobacz cały opis


DiskSmartView to darmowa aplikacja typu portable przeznaczona do wy?wietlania odczytu parametrw S.M.A.R.T. twardych dyskw..... zobacz cały opis


Seagate Drive Detect to prosty programik wy?wietlaj?cy numery seryjny dyskw twardych zainstalowanych w systemie oraz wersje zainstalowanego firmware..... zobacz cały opis


Drives Monitor - gad?et dla sidebara wy?wietlaj?cy aktywno?c dyskw fizycznych jak i logicznych..... zobacz cały opis

DriveSitter Pro to jedna z najbardziej zaawansowanych aplikacji s?u??cych do monitoringu i wy?wietlania stanu dysku twardego opartych na podstawie informacji S.M.A.R.T. Program umo?liwia sta?y monitoring stanu naszych dyskw twardych. Posiada rozbudowan opcje umo?liwiaj?ce automatyczne powiadamia.... zobacz cały opis


GSmartControl to darmowy program przeznaczony do monitoringu "stanu zdrowia" dyskw twardych oraz dyskw SSD. GSmartControl to nak?adka graficzna pracuj?ca w oparciu o bardzo dobre narz?dzie smartctl. GSmartControl umo?liwia wy?wietlenie szczeg?owych danych na temat danego dysku twa.... zobacz cały opis


Hard Disk Sentinel Professional (HDSentinel) jest jedn? z najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych aplikacji s?u??cych do diagnozowania i wy?wietlania bardzo szczeg?owych informacji dotycz?cych dyskw twardych oraz dysk SSD. Hard Disk Sentinel wy?wietla: stan dyskw twardych/SSD (S.M.A.R.T.... zobacz cały opis


Hard Drive Inspector jest oprogramowaniem monitoruj?cym (w czasie rzeczywistym) prac? dyskw twardych poprzez wykorzystanie technologii S.M.A.R.T. Hard Drive Inspector: wy?wietla stan dyskw twardych umo?liwia powiadomienie poprzez wys?anie e-maila, powiadomienia sieciowego, uruchomienia.... zobacz cały opis


 • HDAT2 5.1

  Status: Freeware | waga: 13.91 MB | licznik: 3424 | Strona domowa
  ostatnia edycja:: 2016-02-19 17:52:15
HDAT2 to darmowy program przeznaczony do testowania i diagnostyki dyskw twardych i SSD wyposa?onych w interfejsy ATA/ATAPI/SATA oraz SCSI/USB. HDAT2 pracuje z poziomu DOS'a i dostaraczany jest w postaci obrazu ISO. HDAT2 umo?liwia przeprowadzenie dzia?a? na dwch poziomach: Testowanie .... zobacz cały opis

HDD Capacity Restore Tool jest darmowym programem s?u??cym do odblokowywania i odzyskiwania realnej pojemno?ci niektrych dyskw twardych. Jak to dzia?a ? Bardzo cz?sto producenci dyskw twardych programowo "ustawiaj?" pojemno?? dyskw twardych, ktrych rzeczywista pojemno?? jest znacznie wi?ksza. W.... zobacz cały opis


HDD Guardian to graficzna nak?adka na smartctl - jeden z najlepszych, darmowych programw s?u??cych do monitorowania stanu dyskw twardych na podstawie atrybutw S.M.A.R.T. HDD Guardian umo?liwia wykonanie diagnozy dyskw twardych za pomoc? testw: short self-test offline data collection e.... zobacz cały opis


HDD Health to darmowy program przeznaczony do monitoringu stanu dyskw twardych oraz SSD przy wykorzystaniu technologii S.M.A.R.T.. HDDHealth po uruchomieniu wy?wietla stany poszczeglnych atrybutw SMART i czuwa wykrywaj?c ewentualne pogorszenie warto?ci stanw poszczeglnych atrybutw. W przy.... zobacz cały opis


HDD Observer jest programem s?u??cym do monitorowania i diagnozowania stanu dyskw twardych. Posiada par? dodatkowych funkcji pomagaj?cych na utrzymanie porz?dku w systemie. HDD Observer lokuje si? w pasku zada? i poprzez odczyt informacji S.M.A.R.T. nadzoruje prace dyskw twardych. Dodatkowe .... zobacz cały opis


DD Regenerator jest - wg jego autorw - unikalnym programem s?u??cym do regeneracji fizycznie uszkodzonych sektorw na twardym dysku. Jak twierdz? autorzy, program nie ukrywa bad sektorw, ale fizycznie je naprawia. ;) umo?liwia wykrycie fizycznie uszkodzonych sektorw na powierzchni talerzy.... zobacz cały opis


HDDExpert to program wy?wietlaj?cy informacje na tematy zainstalowanych w systemie dyskw twardych oraz dyskw SSD. HDDExpert wy?wietla informacje S.M.A.R.T. (stan dysku), ilo?? cykli w??czenia/wy??czenia dysku, ilo?? przepracowanych przez dysk godzin, aktualn? temperatur? dysku..... zobacz cały opis

HDDlife to program monitoruj?cy prac? dyskw twardych zainstalowanych w systemie. Wykorzystuj?c technologi? S.M.A.R.T. odczytuje informacje z dyskw twardych w czasie rzeczywistym i w razie wyst?pienia alarmu/awarii powiadamia o tym u?ytkownika. Wy?wietla rwnie? temperatur? dyskw. Powiadomieni.... zobacz cały opis


HDDScan jest darmowym programem, ktry umo?liwia przeprowadzenie diagnostyki (low-level) dyskw twardych (ATA, SATA, SCSI), macierzy RAID, zewn?trznych dyskw twardych (USB, Firewire) oraz pami?ci typu flash. HDDScan skanuje powierzchni? dyskw pod k?tem obecno?ci bad sektorw, umo?liwia pod.... zobacz cały opis


 • IDEdrive 2.0

  Status: Freeware | waga: 0.22 MB | licznik: 650 | Strona domowa
  ostatnia edycja: 2006-10-01 18:08:19
IDEDrive pobiera i wy?wietla (w postaci tekstowej) bardzo szczeg?owe dane na temat zainstalowanych w komputerze dyskw twardych. .... zobacz cały opis


 • MHDD 4.6portable

  Status: Freeware | waga: 0.92 MB | licznik: 62401 | Strona domowa
  ostatnia edycja: 2006-10-01 18:16:41
MHDD jest jednym z najlepszych darmowych programw s?u??cych do szybkiego i dok?adnego zdiagnozowania (low-level) dyskw twardych na obecno?? b??dw fizycznych (bad sektorw). Mo?liwo?ci: MHDD umo?liwia zmniejszenie pojemno?ci dysku twardego (powrt do jego oryginalnej pojemno?ci) - tylko dyski.... zobacz cały opis

O&O DriveLED - program s?u??cy do monitoringu i diagnozy dyskw twardych. Po uruchomieniu aktywuje modu? S.M.A.R.T. na bie??co monitoruje temperatur? i status dyskw twardych..... zobacz cały opis


Passmark DiskCheckup - darmowy monitoring dyskw twardych na podstawie odczytu atrybutw S.M.A.R.T. Passmark DiskCheckup wy?wietla informacje z modu?u S.M.A.R.T. z zainstalowanych w komputerze dyskw twardych i umo?liwia przegl?danie historii poszczeglnych atrybutw. Zapraszamy do zapoznan.... zobacz cały opis


 • Quick Bench

  Status: Freeware | waga: 0.44 MB | licznik: 441 | Strona domowa
  ostatnia edycja: 2006-10-01 18:17:51
Quick Bench jest ma?ym programem s?u??cym do sprawdzania poprawno?ci zainstalowania dyskw twardych z interfejsem IDE. Program testuje obci??enie procesora oraz sekwencyjn? szybko?? odczytu danych. To pozwala na oceni?, czy obs?uga DMA w systemie Windows jest poprawnie zaimplementowana. .... zobacz cały opis

S.M.A.R.T. Assistant jest darmow? aplikacj? wy?wietlaj?c? status dysku twardego pobieranego przy wykorzystaniu technologii SMART. Program lokuje si? w pasku zada? i stale ?ledzi parametry dysku twardego. Dodatkowo umo?liwia zmian? parametrw AAM (Advanced Acoustic Management) oraz APM (Advan.... zobacz cały opis


S.M.A.R.T. Vision to rosyjski program przeznaczony do analizy stanu dyskw twardych. Przy analizie wykorzystywane s? informacje S.M.A.R.T. S.M.A.R.T. Vision umo?liwia rwnie? przeskanowanie ca?ej powierzchni dyskw twardych pod k?tem sprawdzenia na obecno?? fizycznych b??dw. Dodatkowo za.... zobacz cały opis


 • Smart Data 2.1

  Status: Freeware | waga: 3.62 MB | licznik: 256 | Strona domowa
  ostatnia edycja:: 2014-04-10 12:02:54
Smart Data to w pe?ni darmowy program przeznaczony do monitoringu kondycji dyskw twardych oraz dyskw SSD. Smart Data dzia?a w oparciu o technologi? S.M.A.R.T. i umo?liwia wy?wietlenie oraz monitorowanie kluczowych parametrw dyskw HDD i SDD. Program umo?liwia rwnie? monitoring tem.... zobacz cały opis


SpeedFan jest programem przeznaczonym do odczytu i diagnozy wszelkich danych zwi?zanych z hardware komputera, m.in. z temperatur? p?yty, procesora, karty graficznej, etc. Dodatkowo wbudowany modu? S.M.A.R.T. pozwala na odczyt danych o stanie dyskw twardych. Ciekaw? opcj? jest dodatkowy modu?.... zobacz cały opis


 • Victoria 4.46b

  Status: Freeware | waga: 0.59 MB | licznik: 85117 | Strona domowa
  ostatnia edycja: 2008-08-13 18:21:35
Victoria to darmowy, rosyjski (z u?ytkownikiem komunikuje si? w j?zyku angielskim) program wy?wietlaj?cy informacje na temat zainstalowanych w systemie dyskw twardych. Victoria umo?liwia rwnie?: przeprowadzenie diagnozy dysku sprawdzenia zaj?to?ci procesora podczas pracy dysku zmian? para.... zobacz cały opis


Xinorbis jest darmow? aplikacj? s?u??c? do szczeg?owego wy?wietlania zawarto?ci partycji dyskw twardych. Program wy?wietla zaj?to?? dyskw poprzez poszczeglne rodzaje plikw, generuj?c przy tym mas? wykresw i statystyk..... zobacz cały opis