close

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, w celu dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies


Nowe artykuły:
Więcej...
Nowe recenzje: RSS
Więcej...
Najnowsze pliki: RSS
Więcej...
Nowe biosy: RSS
Więcej...

 

Wyszukiwarka plików

Wpisz słowo kluczowe:


Działy software

--=[ TOP 20 ]=--

Dział DOWNLOAD

Download » vcd-playery » ALLPlayer » historia
 • ALLPlayer

  Status: Adaware | waga: 21.35 MB | licznik: 108747 | Strona domowa

Zapoznaj się z historią programu i ostatnimi zmianami:
 
Wersja 4.6 z 2011/02/17
Zmiany:
 • mo?liwo?? odtwarzania darmowych filmw - w przygotowaniu tysi?ce darmowych hitw filmowych...
 • odtwarzanie na pe?nym ekranie na monitorze 1-4, czyli mo?na wy?wietli? film w trybie fullscreen na pod??czonym do jednego z 4 wyj?? telewizorze, a jednocze?nie pracowa? na standardowym pulpicie Windows
 • poprawne prze??czanie j?zyka programu (w Windows Vista i 7)
 • kolejne zmniejszenie zapotrzebowania programu na zasoby
 • jeszcze szybsze uruchamianie nie tylko programu, ale i filmu
 • poprawione pobieranie i instalowanie kodekw poprzez LiveUpdate w Windows Vista i 7 (nie zawsze ju? konieczny tryb administratora) - UWAGA: wymagane ponowne pobranie kodekw lub przekopiowanie do nowego katalogu
 • poprawa wsp?pracy z Napiprojekt pod Windows 7
 • minimalizacja nie zatrzymuje muzyki
 • usuni?ty stary wbudowany konwerter video
 • mo?liwo?? wsp?pracy ALLPlayera z ALLConverter PRO
Wersja 4.5 z 2010/11/02
Zmiany:
 • dodano mo?liwo?? ogl?dania filmw zapisanych w DivX/Xvid bezpo?rednio z plikw RAR bez konieczno?ci ich rozpakowywania - aby rozpocz?? odtwarzanie filmu wystarczy klikn?? na plik zawieraj?cy wybrany film
 • dodana zosta?a rwnie? nowa funkcja o nazwie ALLSubtitleSearcher, ktra automatycznie powiadamia o pojawieniu si? napisw do posiadanego filmu
 • mo?liwo?? wybrania niestandardowej czcionki np. chi?skiej czy greckiej bez potrzeby instalowania jej w systemie (opcja "Charset" w ustawieniach napisw)
 • obs?uga plikw MPEG4 TRP (transport stream)
 • poprawiona obs?uga serwisu OpenSubtitles.org
 • dodany j?zyk w?oski, w?gierski i szwedzki
 • obs?uga skrek w PNG
 • zmniejszone zapotrzebowanie programu na pami??
 • szybszy start programu
 • poprawione odtwarzanie plikw FLV i MKV.
Wersja 4.3.6.9 z 2010/03/29
Zmiany:
 • do??czony najnowszy Napiprojekt 1.0.6.9
 • oprcz obs?ugi lektora Expressivo ponownie do??czona obs?uga lektora Ivona
 • nowe OSD, a w?a?ciwie zal??ek pokazuj?cy w jakim kierunku idziemy. Teraz ka?dy element ekranu b?dzie mo?na ustawi? za pomoc? myszki lub ekranu dotykowego (np. po?o?enie na ekranie wy?wietlanych informacji, kolor, opcje). Jednocze?nie wiele ju? niepotrzebnych z tego powodu opcji, ktre do tej pory mo?na by?o ustawi? tylko w setup ALLPlayera ju? tam nie znajdziecie :-)
 • dok?adnie czytamy Wasze wszelkie uwagi i propozycje dotycz?ce Waszego ALLPlayera, czy to na forum czy w mailach (dzi?kujemy). Okazuje si?, ?e najwi?cej problemw (nawet do 90%) stwarzaj? konflikty pomi?dzy zainstalowanymi w systemie kodekami z r?nych ?rde? i r?nych producentw, dlatego w tej wersji stworzyli?my w?asny kodek ALLVideo Decoder oparty na znanym i sprawdzonym filtrze ffmpeg, ktry w razie problemw przejmie kontrol? nad wy?wietlaniem filmu i poprawnie odtworzy praktycznie ka?dy film, ktry do tej pory w Waszym ALLPlayerze nie dzia?a?.
 • poprawiona obs?uga napisw pobieranych przez OpenSubtitles
 • napisy znw mo?na ustawi? pod obrazem, a w?a?ciwie w dowolnym miejscu obrazu, wystarczy z?apa? je myszk? i przestawi?
 • poprawiona jako?? napisw wy?wietlanych na ekranie
 • poprawna obs?uga nazw plikw zapisanych w Unicode
 • poprawna obs?uga napisw zapisanych w Unicode
 • poprawione losowe odtwarzanie PlayListy
 • poprawione odtwarzanie p?yt Audio CD
 • poprawione wy?wietlanie proporcji obrazu (np. 16:9 czy 4:3)
 • ulepszone wyszukiwanie informacji o filmie w bazie imdb.com
 • inne drobne zmiany
Wersja 4.2.6.7 z 2009/12/06
Zmiany:
 • wsp?praca ALLPlayera z konwerterami (dodatkowy klawisz "Konwertuj"), dzi?ki czemu w ?atwy sposb mo?esz za pomoc? klikni?cia myszk? przenie?? swj ulubiony film wraz z napisami na swoj? "komrk?", iPhone czy PSP. W przygotowaniu kolejne konwertery.
 • wbudowane w instalator najnowsze wy?ej wymienione darmowe (!) konwertery czyli: ALLConverter to iPhone 1.1, ALLConverter to PSP 1.1 i ALLConverter to 3GP/GSM.
 • do??czona najnowsza wersja Napiprojekt oznaczona numerem 1.0.6.7.
 • nowe skrki i od?wie?one stare.
 • obs?uga kilkunastu nowych formatw plikw dotychczas nierozpoznawanych przez ALLPlayera typu 3GP, MP4, M2TS itd.
 • szybsze wczytywanie filmw.
 • poprawione czytanie napisw w formacie ass.
 • poprawione OSD w ALLPlayer OneFile.
 • poprawiona stabilno?? programu ??cznie z b??dem przy zamykaniu ALLPlayera klawiszami ALT-F4 w trybie FullScreen.
 • poprawiony Setup - okno ustawie? ALLplayera.
 • poprawione zapami?tywanie niektrych ustawie? (np. szybko?? czytania w Expressivo, wyj?cie Video)
 • dla Twrcw napisw dodana mo?liwo?? umieszczenia w zwyk?ym pliku tekstowym z napisami graficznego LOGO/AVATARU. Wystarczy, ?e za pomoc? dodatkowego programu wczytasz Swoje Logo/Avatar, a otrzymasz kilka linijek tekstu, ktry nale?y doda? na ko?cu napisw. Ka?da osoba ogl?daj?ca w ALLplayerze tak przygotowane napisy zobaczy Twoje Logo/Avatar, a w innych playerach na razie po prostu jest to niewidzialne ale i nie przeszkadzaj?ce. Przyk?adowe napisy TU POBIERZ i wczytaj do dowolnego filmu w ALLPlayerze 4.2 - sam zobaczysz efekt w oko?o 3-6 sekundzie filmu.
Wersja 4.1.6.5 z 2009/08/13
Zmiany:
 • Poprawiony problem z brakiem obrazu przy FullScreen je?eli by?a jasno?? wi?ksza ni? 1 i np. obraz powi?kszony – obraz miga? i zatrzymywa? si? (lub wida? by?o tylko czarny ekran) – powa?ny b??d ju? poprawiony.
 • Standardowe wyj?cie Audio to DirectSoundDevice, a nie Direct Wave, dzi?ki czemu przyciszanie d?wi?ku w ALLPlayerze nie ?cisza wszystkiego w Windows.
 • Poprawiona Konwersja (wstawianie napisw do plikw AVI) opcj? DivX Muxer.
 • Opcja “Filters”->”Napisy poprzez Filtr” standardowo wy??czona.
 • Poprawiona opcja “FullScreen na Pulpicie” gdy w??czony tryb EVR.
 • Poprawiona szybko?? wczytywania i uruchomienia ogl?dania filmw.
 • W tej wersji ALLPlayer rozpoznaje i poprawnie odtwarza kilka kolejnych formatw filmowych i muzycznych.
Wersja 4.0 z 2009/07/29
Zmiany:
 • ALLPlayer 4.0 korzysta z w?asnych kodekw (pobierane przez LiveUpdate)-to oznacza, ?e nie instaluje i nie korzysta z kodekw zainstalowanych w systemie, czyli je?eli kto? ma "ba?agan" w systemie, najr?niejsze kodeki i kodek-packi, nie b?dzie to problemem, czy k?c? si? one mi?dzy sob? czy nie. Je?eli kodeki nie s? pobrane przez LiveUpdate i w systemie dla danego rodzaju filmu nie ma optymalnych kodekw, ALLPlayer dzia?a jak jego wcze?niejsze wersje, czyli prbuje odtworzy? film starym sposobem. Problemy z kodekami to 98% wszystkich problemw z zawieszaniem si?, woln? prac?, napisami, brakiem obrazu, d?wi?ku itp. itd.
 • ALLPlayer 4.0 instalowany jest od razu z podstawowymi kodekami, dzi?ki czemu nie potrzebne s? ?adne dodatkowe sk?adniki aby obejrze? wi?kszo?? standardowych plikw multimedialnych.
 • Oprcz standardowej wersji instalacyjnej dost?pne s? tak?e dwie nowe wersje:
  a) wersja "ALLPlayer OneFile" - to wersja w postaci jednego pliku, nie wymagaj?ca instalacji, bez skrek i ?adnych innych plikw, nie modyfikuje rejestru ani nie tworzy ?adnych plikw - po prostu dzia?a i odtwarza pliki za pomoc? kodekw b?d?cych ju? w systemie. Mo?na j? u?ywa? np. w pracy gdzie administrator zabroni? u?ywania jakichkolwiek programw. (wystarczy sam plik ALLplayer.exe nagra? np. na USB i z niego korzysta?).
  b) wersja "ALLPlayer Portable" - to wersja tak?e nie wymagaj?ca instalacji, ale z mo?liwo?ci? konfiguracji kilku ustawie?, np. wybr skrki, okre?lenie czy ALLplayer mo?e u?ywa? rejestru czy nie, czy ma powi?za? pliki ze sob?, w jakim j?zyku ma wystartowa? (te ustawienia modyfikujemy w pliku "portable.ini" np. edytuj?c w notatniku).
 • CDCreator - ?atwy w obs?udze kreator samostartuj?cych p?yt lub PenDrive'w z filmami, je?eli jest wi?cej filmw na p?ycie polecam ustawi? start z FlowList? w trybie FullScreen.
 • Dodana obs?uga plikw Video: TP, TS, K3G, M4B, CDK, AMV, AVS, 3G2, MTS, 7Z i Audio: MKA, AJF, AJFF, AC3, AU, AAC, MPC.
 • Mocno poprawiona szybko??, pami?cio?erno?? i stabilno?? programu.
 • Nowa skrka "Cinematic HD" - szersza i ni?sza idealna dla monitorw o du?ych rozdzielczo?ciach, na ktrej filmy od razu pokazuj? si? wi?ksze, co jest szczeglnie przydatne przy filmach HD w formacie 16x9.
 • Dzi?ki wbudowanemu filtrowi "ALL Video" filmy w jako?ci SD mo?emy ogl?da? w jako?ci prawie HD (opcja - HIGH DEFINITION MODE). Mamy tak?e ?atwy dost?p do odwrcenia filmu w pionie i poziomie, a tak?e dodatkowe efekty typu "Sepia" czy "ScanLine".
 • ?atwy w obs?udze Edytor Skrek jako dodatkowy program, a nie jak do tej pory opcja w Setup Programu, daj?cy wi?ksze mo?liwo?ci dla twrcw skrek.
 • Nowy, ?atwiejszy w obs?udze LiveUpdate - system naprawy wszelkich problemw zwi?zanych z ogl?daniem czy s?uchaniem ulubionych filmw czy muzyki. pozosta?e poprawki:
 • ?atwy wybr wyj?cia Audio (pod klawiszem "Filters") - niektrzy maj? pod??czone do komputera np. s?uchawki bezprzewodowe (Skype) i zwyk?e kolumny - dzi?ki tej opcji mo?na d?wi?k z filmw pu?ci? na wie??/kolumny a reszt? d?wi?kw np. ze skype mie? na s?uchawkach.
 • du?o szybszy start filmw.
 • poprawiona i ulepszona PlayLista.
 • mocno poprawiona i zmieniona obs?uga DVD i HD DVD.
 • poprawione pobieranie napisw z OpenSubtitles.
 • mocno poprawiona "FlowLista".
 • poprawione wykrywanie czasu plikw mp3 o zmiennym bitrate.
 • mo?na ju? zapisywa? na dysku napisy wbudowane w film (ALLContainer).
 • mo?liwo?? zabezpieczenia zawarto?ci ALLContainera, tak aby edycj? mg? robi? tylko autor.
 • dodatkowe opcje wy??czania komputera po filmie jak hibernacja czy u?pienie.
 • obs?uga klawiszy na klawiaturach multimedialnych (klawisze Play/Stop itp.)
 • poprawiona obs?uga suwaka g?o?no?ci/jasno?ci itp.
 • du?o wi?cej drobnych lub zapomnianych poprawek....
Wersja 3.7.6.5 z 2008/12/24
Zmiany:
 • poprawione zapamietywanie ustawie? z Setup
 • poprawne odtwarzanie kolejnych cz??ci filmw (np. odcinkw seriali)
 • poprawione LiveUpdate
 • nowa skrka
 • nowe OSD
 • FlowLista (szukaj?c jakiego? filmu na dysku, teraz nie musisz wy??cza? ALLPlayera, klika? "Mj komputer"- >"katalog" -> "katalog" itd., aby dotrze? do katalogu z filmem czy muzyk?.Teraz klikasz klawisz "FlowList" i przegl?dasz w du?o przyjemniejszy sposb!)
Wersja 3.6.6.5 z 2008/11/30
Zmiany:
 • umo?liwia automatyczne ?ci?ganie i dopasowywanie napisw
 • sam znajdzie ok?adk? i opis do filmu
 • napisy, ok?adk? oraz opis wrzuci do pliku filmu (koniec z osobnymi plikami do napisw, ok?adek czy opisw)
 • daje mo?liwo?? podpisania si? oraz dodania linka do strony swojej spo?eczno?ci
 • pozwala na zabezpieczenie has?em tego pliku
 • nikt niepowo?any nie odtworzy go
 • dodawanie menu nigdy nie by?o tak proste. Wystarczy screenshot, a Menu 3D zostanie natychmiast utworzone
 • nowy sposb wy?wietlania filmu - nie musisz kupowa? MACa aby cieszy? si? swoimi filmami (ALLCoverFlow)
 • LiveUpdate 2.0 - nowy, bardziej przyjazny i mocniejszy ni? dot?d
 • funkcjonalno?? od nowa - dodane s? osobno programy
 • dodany lektor IVONA
 • kodeki poprawiaj?ce obs?ug? DVD
 • poprawione wczytywanie skrek
 • lepsza obs?uga kodw
 • Konwerter MKV do DivX HD (Manta & Ferguson)
 • Poprawiona obs?uga lektora
 • najnowszy NapiProjekt ™
 • poprawiona obs?uga serwerw OpenSubtitles.org
 • czytelniejsze OSD (?atwiej zmniejsza? napisy myszk?)
 • mo?liwo?? wy??czenia pobierania napisw z katalogu, w celu znalezienia lepszych na serwerach NapiProjekt oraz OpenSubtitles zmiana wielko?ci panela, chowanie go nowa lista funkcji dost?pna pod prawym przyciskiem myszki
 • poprawiony autoresume.
 • poprawione wiele drobnych, a uci??liwych b??dw, ktre zosta?y zg?oszone na forum
Wersja 3.2 z 2008/04/21
Zmiany:
 • ulepszono prace programu w systemie Windows VISTA
 • program jest teraz w pe?ni zgodny z interfejsem Aero w Windows Vista, czyli tryb VISTA EVR (dost?pny tak?e w Windows XP, po zainstalowaniu NetFramework 3.X instalowanego cz?sto z grami lub wi?kszymi programami). Aby go w??czy? nale?y klikn?? na klawisz "Flt" lub "Filtry" i z menu wybra? "Wyj?cie VIDEO"->"EVR Windows Vista".
 • dodano automatyczne pobieranie napisw do filmu (trzeba w??czy? opcj? w setup)
 • ulepszono LiveUpdate (po LiveUpdate musz? dzia?a? wszystkie filmy dost?pne standardowo w sieci i nawet jak masz ba?agan w kodekach ALLPlayer powinien sobie poradzi? i uporz?dkowa? wszystko!)
 • poprawiono obs?ug? kolorowych napisw
 • poprawiono ogln? stabilno?? programu
 • umo?liwiono bezpo?rednie odtwarzanie domowych filmw HD nakr?conych najnowszymi kamerami AVCHD firm Canon, Sony i Panasonic, skopiowanych z dysku twardego kamery, znajduj?cych si? na dysku AVCHD albo na karcie pami?ci.
 • ulepszono obs?ug? formatu H.264/HDTV - w efekcie program umo?liwia p?ynne odtwarzanie zarwno w rozdzielczo?ci standardowej, jak i high-definition.
 • wprowadzono setki innych mniejszych i wi?kszych poprawek o ktrych autor napisze w najbli?szym czasie ;)
Wersja 2.2.8 PL z 2006/02/24
 • poprawiony b??d ALLPlayera podczas wy??czania programu,
 • poprawna praca programu z kodekiem DIVX 6.x,
 • poprawa opcji LEKTOR,
 • inne drobne lub zapomniane poprawki.
Wersja 2.2.7 z 2005/12/4
 • nie b?dzie ju? pojawiaj?cego si? b??du "Division by zero" podczas odtwarzania DVD (strasznie to przeszkadza?o, ale wreszcie jest OK),
 • mo?liwo?? wyboru ?cie?ki d?wi?kowej z p?yt DVD (poprawione),
 • mo?liwo?? wyboru j?zyka napisw w filmach DVD,
 • oglna poprawa wi?kszo?ci funkcji podczas odtwarzania filmw DVD,- Lektor nie czyta znakw steruj?cych typu {y:i} itp.
 • ALLPlayer nie odtwarza? niektrych filmw bezpo?rednio z p?yt CD, pokazywa? komunikat "BRAK FILMU". Teraz ju? b?dzie!
 • poprawiony wybr ikonki dla plikw ALLPlayera.
Wersja 2.2.6 z 2005/10/05
 • Autor ma nadzieje ?e upora? sie z zbyt rozja?nionym obrazem
 • inne drobne lub zapomniane poprawki - autor nie poda? konkretnie co poprawi?
Wersja ALLPlayera 2.2.3 z 2005/06/11
Zmiany:
 • wreszcie nie b?dzie fioletowych paskw na grze i dole ekranu w trybie FULLSCREEN. "Czer? dobra, Fiolet Bee" jak napisa? kto? na forum.
 • nie dzia?a?o odtwarzanie filmw DVD (zazwyczaj pokazywa? si? jaki? b??d przy prbie otworzenia filmu, b?ad wkrad? sie w wersj? V2.2.2)
 • nie b?dzie niebieskiej kropki na ekranie, gdy nie u?ywasz OSD
 • lepsze zapamietywanie ustawie? trybu FULLSCREEN
 • ALLPlayer zapamietuje ustawienia Color Control (jasno?? obrazu itd.)
 • ALLPlayer zapamietuje ustawienia OSDMode
 • ALLPlayer w??cza? dla ca?ego systemu wyg?adzanie trzcionki ekranowej. Ju? nie b?dzie